Indkaldelse til Greve Sejlklubs Ordinære Generalforsamling 2018  se filen som pdf : Indkaldelse til generalforsmling 2019
Dato og sted:
Torsdag den 25. januar 2018, kl. 18.00 på Køge Bugt Kro,
Hundige Strandvej 21, 2670 Greve

Foreløbig dagsorden i henhold til vedtægterne:
Velkommen ved formanden
1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for perioden 1. nov. 2016 til 31. okt. 2017 og budget for perioden 1. nov. 2017 til 31. okt. 2018. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og indskud. 6. Valg af formand på lige år 7. Valg af kasserer på ulige år. 8. Valg af den øvrige bestyrelse… medlemmer 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 11. Havnebestyrelsens orientering 12. Valg af repræsentant og suppleant til Havnebestyrelsen. 13. Valg af udvalg 14. Eventuelt
Bemærkninger:
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen. For at kunne deltage i Generalforsamlingen skal klubkontingent være indbetalt. I tilknytning til Generalforsamlingen serveres der wienerschnitzel inkl. 2 stk. øl eller vand. Det er gratis for medlemmer, der gerne må medtage kone/kæreste/mand eller medejer for en merpris på kr. 100. Betales ved fremmøde til Bestyrelsen.
Bindende tilmelding til spisning senest onsdag den 17. januar 2018 til formand Lis Knudsen på mail gsformand@outlook.dk

Poul Bengtsen (Kasserer)            Lis Knudsen (Formand)