Kære Medlem!
I henhold til vedtægterne har Bestyrelsen planlagt klubbens generalforsamling 2021 til
torsdag den 21. januar.
Klubben følger naturligvis de anvisninger, som Regeringen har pålagt i forbindelse med
COVID-19, og må derfor desværre udskyde generalforsamlingen, indtil det igen bliver
forsvarligt at mødes indendørs i større forsamlinger. Den udskudte generalforsamling vil som
sædvanlig blive indkaldt med et 3 ugers varsel.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en glædelig jul og et rigtigt
godt nytår
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Greve Sejlklub