Hundige Hyggekapsejladser inviterer til informations og skippermøde for sejladserne i 2016.

Dato: Torsdag d. 14. april 2016 – Sted: Klubhuset på Mågen. – Tidspunkt: kl. 19.00

Sejladsudvalget vil præsentere resultatet af vores arbejde i vinterperioden. Husk det er forslag i/vi
kommer med og vil du have indflydelse på sejladsen så mød op!
Det er sejladsudvalgets ønske at vi 
får nogle hyggelige, retfærdige og sjove sejladser igen i år.

Udvalget byder på en gratis øl eller vand.

Dagsorden:
• Sejladsdatoer og tidspunkter
• Antal tællende sejladser
• Distancesejladser med efterfølgende hyggespisning
• Pointsystem
• Regulering af ”Mågetal” (lystal)
• Start ”Mågetal” (lystal) for 2016
• Løbsinddeling
• Baner
• Regler og fair sejlads / sanktioner / protester og behandling af disse
• Opfordring til brug af VHF radio.

Spørgsmål kan rettes til:

Søren Blaahøj, tlf 22 36 81 68

Per Davidsen, tlf. 40 11 44 45

Jens Villumsen tlf. 29 27 15 85

Velmødt til et forhåbentlig konstruktivt og informativt møde.

Sejladsudvalget.

Forslag til sejladserne samt tilmelding til sejladsen kan fortsat ske til vores postkasse:

hyggekap@gmail.com

Husk:

Skippers navn, tlf. nr., mailadresse, samt information om disse må skrives på deltagerliste som sendes til alle deltagere.

Bådtype og navn

Lystal hvis det haves. Samt information om der benyttes spiler/gennaker i 2016.

Gaster er velkomne til at skrive til os, hvis de ønsker resultater og andre informationer tilsendt.

 

Infoblad om Hyggekap sejladserne for Hundige Havn

Baggrund:
Hyggekap sejladserne er en uformel sejladsserie, skabt for at give flere sejlere mulighed for at komme på vandet og deltage i en uformel ”kapsejlads” hver uge. Udover sejladserne lægges der stor vægt på socialt samvær blandt deltagerne.

Sejladserne arrangeres af et udvalg, der arbejder på tværs af havne øer og sejlklubber. Sejladserne har således intet tilhørsforhold til en enkelt klub.

Sejlads info:

 Alle både hjemmehørende i Hundige Havn kan deltage, flerskrogsbåde er også velkomne.
Der kræves ikke målerbrev/kapsejlads licens.

 Søvejsreglerne er gældende under sejladsen og der henstilles samtidigt til at man sejler efter
”gentlemens” princippet og ikke skaber farlige situationer.

 Der sejles efter et handikapsystem, som reguleres efter hver sejlads. Dette gør at flere har vinder
chancer.

 Reglerne vedtages demokratisk blandt deltagerne, på et skippermøde der afholdes hvert år i april
måned.

De praktiske ting:

 Sejladserne afvikles primært torsdag aften, i perioden maj til september. De sidste 2 sejladser i
september måned afholdes dog i weekenden pga. svindende dagslys torsdag aften.

 Der afholdes ca. 22 sejladser, hvoraf ca. halvdelen er tællende, dette giver mulighed for både at
deltage, selvom de er væk på lange sommertogter.

 I løbet af sæsonen afholdes der flere distancesejladser med en bane på 12-15 sømil. Disse afholdes i weekenden og der er efterfølgende spisning/grill og samvær

 Sæsonen afsluttes med en uformel præmieoverrækkelse og fællesspisning.

 Det er gratis at deltage i sejladserne, dog er der et lille deltagergebyr ved distancesejladserne.
Gebyret går til morgenmad, grillkul og lignende. Et evt. overskud går til vedligeholdelse af vores startlinje bøjer.

Hvordan deltager man:

 Alle både er som nævnt velkomne. Man kan blot møde op om torsdagen og deltage. Regler tidspunkter med videre, offentliggøres på de fleste sejlklubbers hjemmeside.

 Vi opfordrer dog til at man kontakter udvalget og får tilsendt regler og information inden deltagelse.

For yderligere information eller spørgsmål, kan man kontakte nedenstående mail/personer:

Mail: hyggekap@gmail.com

Per Davidsen, tlf. 40 11 44 45

Jens Villumsen, tlf. 29 27 15 85