Indkaldelse til Greve Sejlklubs Ordinære Generalforsamling 2019   Se som pdf:  Indkaldelse til generalforsamling 2019
Torsdag den 17. januar 2019, kl. 18.00 på
Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve
Foreløbig dagsorden i henhold til vedtægterne:
Velkommen ved formanden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse for perioden 1. nov. 2017 til 31. okt. 2018 samt budget for perioden 1. nov. 2018 til 31. okt. 2019.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og oprettelsesgebyr
6. Valg af formand på lige år
7. Valg af kasserer på ulige år.
8. Valg af den øvrige bestyrelse 3medlemmer
a. 1 medlem på lige år
b. 2 medlemmer på ulige år
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
11. Orientering fra repræsentant i Havnebestyrelsen
12. Valg af repræsentant til Havnebestyrelsen på lige år
13. Valg af suppleant til Havnebestyrelsen
14. Valg af udvalg
15. Eventuelt
Bemærkninger:
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen. For at kunne deltage i Generalforsamlingen skal klubkontingent være indbetalt. I tilknytning til Generalforsamlingen serveres der wienerschnitzel inkl. 2 øl eller vand. Det er gratis for medlemmer, der gerne må medtage kone/kæreste/mand eller medejer for en merpris på kr. 100. Betales ved fremmøde til Bestyrelsen.
Bindende tilmelding til spisning senest torsdag den 10. januar 2019 til formand Lis Knudsen på mail gsformand@outlook.dk

Poul Bengtsen (Kasserer)      Lis Knudsen (Formand)