Indkaldelse til Greve Sejlklubs ordinære generalforsamling 2017
Se udskrivbar fil her:

 indkaldelse-til-greve-sejlklubs-ordinaere-generalforsamling-2017

Dato og sted:

 

Torsdag den 19-01-2017 kl. 18.00 på Køge Bugt Kro

Hundige Strandvej 21, 2670 Greve

 

Dagsorden: I henhold til vedtægterne

Velkommen ved formand

1.                   Valg af dirigent

2.                   Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.                   Forelæggelse af regnskab for perioden 01.11.2015 til 31.10.2016 og budget for perioden  –   01.11.2016 til 31.10.2017

4.                   Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5.                   Fastsættelse af kontingent og indskud.

6.                   Valg af formand på lige år. ( udenfor vedtægt skal der vælges ny formand )

7.                   Valg af kasserer på ulige år.

8.                   Valg af den øvrige bestyrelse ….  medlemmer.

9.                   Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10.               Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

11.               Havnebestyrelsens orientering.

12.               Valg af repræsentant og suppleant til havnebestyrelsen på lige år.

( udenfor vedtægt skal vælges suppleant til havnebestyrelsen )

13.               Valg af udvalg.

14.               Eventuelt.

 

Bemærkninger:

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For ar at deltage i generalforsamlingen skal klubkontingent være indbetalt.

I tilknytning til generalforsamlingen serveres der wienersnitsel inkl. 2 stk. øl eller   vand.

Det er gratis for medlemmer der gerne må medtage kone/kæreste/mand eller medejer for en merpris på kr. 100,00. ( Betales ved fremmøde til bestyrelsen )

Bindende tilmelding til spisning senest den 15. januar 2017

Til formand Jan Engel på mail  gsformand@outlook.dk

Der er mulighed for at læse referat på vores hjemmeside www.greve-sejlklub.dk

 

Poul Bengtsen  ( kasserer )                                                      Jan Engel ( formand )