Greve Sejlklubs medlemskab af Køgebugt Stenrev
Bestyrelsen har besluttet at støtte Foreningen Køgebugt Stenrev.
Foreningens formål er at søge at skabe et forbedret havmiljø, en forbedret vandkvalitet og en øget
biodiversitet i havet omkring Køge Bugt gennem skabelsen af huledannende stenrev samt dokumentere
effekterne af ny- eller gendannede rev og udbrede kendskabet til havmiljøet generelt og effekten af
revene.
Du kan læse mere om foreningen på deres hjemmeside www.koegebugtstenrev.dk. Hvis du vælger
menuen ”Støtter” vil du se Greve Sejlklub nævnt som en af en lang række støtter.