Bestyrelsen

 

Formand:

Lis Knudsen
gsformand@outlook.dk

Kasserer:

Sten Andersen
gskasserer@outlook.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Jørgensen
Kenneth Obionu
Finn Ottosen

Havnebestyrelsen

 

 

 

– Kennet Obionu

Suppleant:
– Lis Knudsen

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

  For Bestyrelsen: – Tim Maurer

  For Havnebestyrelse: – Lis Knudsen
 

 

 

 

Hjemmeside kontakt

 

– Lis Knudsen, Hedelyhaven 36,  2670 Greve – Tlf. 31374667    Mail: gsformand@outlook.dk

Hvis du har ønsker / kommentarer til hjemmesiden så har Lis Knudsen den primære kontakt til Webmaster, som også kan kontaktes direkte på adressen Her…  mail@creacon.dk