Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 19. januar 2017 på Køge
Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og indskud
6. Valg af formand på lige år
7. Valg af kasserer på ulige år
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleant til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
11. Havnebestyrelsens orientering
12. Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen
13. Valg af udvalg
14. Eventuelt

læs mere