Besøget aflyst pga manglende tilslutning

Vi inviterer til besøg hos Quantum Sail v/ Jan Hansen, Amager Strandvej 50, 2300 København S

Her ser vi hvordan et sejlloft ser ud samt visning af hvordan et sejl skæres og sys.

Dato for dette vil blive den 8. marts 2016 (tidspunkt på dagen følger senere).

Da der kun kan være max. 25 personer til dette arrangement, gælder

princippet først til mølle.

Tilmelding skal ske på vores e­mail adresse gsformand@outlook.dk

Med venlig hilsen

Poul Bengtsen / Jan Engel