Se her referat fra Greve Sejlklubs ordinære generalforsamling 2016

Klik her for at læse referatet:  Referat generalforsaml-01-2016

 

Indkaldelse til Greve Sejlklubs ordinære generalforsamling 2016

Dato og sted:

Torsdag den 28­01­2016 kl. 18.00 på Køge Bugt Kro

Hundige Strandvej 21, 2670 Greve

Dagsorden: I henhold til vedtægterne

Velkommen ved formand

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for perioden 01.11.2014 til 31.10.2015
og 
Budget for perioden 01.11.2015 til 31.10.2016

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud.

6. Valg af formand på lige år.

7. Valg af kasserer på ulige år.

8. Valg af den øvrige bestyrelse …. medlemmer.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

11. Havnebestyrelsens orientering.

12. Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen.

13. Valg af udvalg.

14. Eventuelt.

Bemærkninger:

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For at deltage i generalforsamlingen skal klubkontingent være indbetalt.

I tilknytning til generalforsamlingen vil der blive serveret wienersnitsel inkl. 2

stk. øl eller vand. Det er gratis for medlemmer der gerne må medtage kone/kæreste/mand eller

medejer for en merpris på kr. 100,00. ( Betales ved fremmøde til bestyrelsesen )

Bindende tilmelding til spisning senest den 20. januar 2016

Til formand Jan Engel på tlf. 43 90 42 12 (kun aften) eller på mail

gsformand@outlook.dk

Der er mulighed for at læse referat på vores hjemmeside www.greve-sejlklub.dk

Poul Bengtsen ( kasserer ) Jan Engel ( formand )

Regnskab og budget kommer senere herunder

Resultatopgørelse 2015